DOKUMENTY A FORMULÁŘEŠKOLA
 Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy za školní rok 2020/2021
 Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy za školní rok 2019/2020
 Přihláška - zájmové útvary 21-22
 Minimální preventivní program 2021/2022
 Plán EVVO 2021/2022
 Celoroční plán 2021/2022
 Organizace školního roku 2021/2022
 Školní vzdělávací program ZŠ - "Poznávám, zažívám, objevuji"
  Přihláška k zápisu pro školní rok 2022/2023
 Zápisní lístek k zápisu pro školní rok 2022/2023
  Žádost o odklad povinné školní docházky 2022/2023
 Přihláška k zápisu pro školní rok 2022/2023
 Zápisní lístek k zápisu pro školní rok 2022/2023
 Žádost o odklad povinné školní docházky 2022/2023
 Žádost o opis/stejnopis vysvědčení
 Informace k průkazům ISIC Školák (Scholar)
 Žádost o vystavení průkazu ISIC ŠKOLÁK/ITIC/ALIVE - ruční vyplnění
 Žádost o vystavení průkazu ISIC ŠKOLÁK/ITIC/ALIVE - pro elektronické vyplnění
 Žádost o vystavení průkazu ISIC Scholar - pro elektronické vyplnění
 Desatero pro rodiče předškoláků
 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu (distanční vzdělávání)
 Dodatek č. 1 - Pravidla pro hodnocení (distanční vzdělávávní)
 Přihláška do zájmových útvarů
 Dodatek ke ŠŘ mobily a GDPR
 Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy za školní rok 2018/2019
 Výroční zpráva o hospodaření a činnosti školy za školní rok 2017/2018
 GDPR informační povinnost správce
 Žádost o přestup žáka
 Výroční zpráva 2016/2017
 Školní řád ZŠ a MŠ Lichnov
 Jak vybrat školní brašnu


ŠKOLKA
 Informace k zápisu do MŠ 2022/2023
 Žádost o zápis k předškolnímu vzdělávání - MŠ
 Evidenční list pro dítě v MŠ
 Školní vzdělávací program MŠ - "Krok za krokem, celým rokem"
 Oznámení o úplatě za MŠ 2021/2022
 Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin 2021
 Odhlášení z MŠ
 Individuální vzdělávání dítěte - MŠ
 Desatero pro rodiče předškoláků
 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ


DRUŽINA
 Vnitřní řád ŠD
 Školní vzdělávací program ŠD
 Odhláška ze ŠD
 Přihláška do družiny


OSTATNÍ
 Dodatek č.1 k vnitřnímu řádu ŠJ ZŠ 2021
 Vnitřní řád ŠJ při ZŠ
 Vnitřní řád ŠJ při MŠ
 Pokyny k platbám 21/22
 Nápověda - domácí úkoly na Bakawebu
 Pronájem sportovišť

KALENDÁŘ AKCÍ