AKTUALITYAktualizace dom. vzdělávání


Vážení rodiče,

dnešní zpráva je poměrně dlouhá, prosím Vás o její POZORNÉ přečtení. 

Jelikož je velmi pravděpodobné, že školy budou zavřené minimálně do poloviny května (možná i déle) a máme za sebou zkušenosti z prvních týdnů domácího vzdělávání, pokusme se společně najít takový způsob vzájemné spolupráce, jenž by se pro nás všechny (žáky, rodiče i učitele) nestal „noční můrou“. Situace je nová, nemohli jsme se na ni nijak plánovaně připravit, i my učitelé se učíme za pochodu. Je nutné si uvědomit, že vzdělávání doma je úplně JINÉ než pravidelná docházka do školy, a je potřeba, abychom se tomu VŠICHNI přizpůsobili. Budeme moc rádi, když nám pomůžete.

Nejprve vysvětlím některé zásady, které se budeme snažit dodržovat my:

Zadání úkolů pro žáky bude co NEJJASNĚJŠÍ a NEJSROZUMITELNĚJŠÍ tak, aby žáci bez Vaší velké pomoci SAMI věděli, co se po nich požaduje. Důraz budeme klást na procvičování učiva. U nové látky se zaměříme na jednodušší učivo, obtížnější věci přesuneme na období, kdy již budou žáci ve škole, eventuálně do příštího školního roku. Učitelé budou žákům i vám odpovídat na dotazy co nejdříve, ne však v každou denní či noční dobu. Rovněž soboty, neděle či státní svátky si nechme na odpočinek.

Klasifikovat v elektronické žákovské knížce zatím, dle doporučení MŠMT ČR nebudeme. Budeme žákům poskytovat zpětnou vazbu, zda plní své úkoly dobře se slovním komentářem. Motivační známky či pluska za aktivitu budou udělovány za kvalitní splnění zadaných úkolů. Pokud objevíte sloupec s váhou “0” a nadpisem aktivita, tak vězte, že číslo neznačí známku, ale počet “+” za aktivitu. Při šesti získaných “+” obdrží žák jedničku za aktivitu. To jsou odměny za poctivý přístup ke studiu a plnění úkolů. Neznámkování neznamená, že vypracování úkolů není důležité. Splnění zadaných úkolů bude po návratu do školních lavic velmi podstatné při ověřování získaných znalostí a dovedností v souvislosti se závěrečnou klasifikací. Na opětovné probírání učiva nebude časový prostor.

Úkoly pro domácí studium budou nově zadávány nikoli na třídní nástěnku, ale jako DOMÁCÍ ÚKOLY. Hledejte je v odkazu Výuka-Domácí úkoly. Má to mnoho výhod např.: z úvodní stránky se dostanete na úkoly na jeden klik, větší přehled o úkolech psaný pod sebou, možnost elektronického zadání a odevzdání přímo v bakawebu, možnost vrácení úkolu k dopracování s komentářem, při splnění úkolu žákem se mu automaticky úkol označí jako splněný, archivace zadaných a splněných úkolů pro případnou inspekci, hlídání datumu plnění atd. NÁPOVĚDA k domácím úkolům v Bakawebu je na našich školních stránkách http://zsamslichnov.eu/ v sekci Dokumenty a formuláře/Ostatní.

NÁSTĚNKU sledujte dále, ale bude využívána pouze pro oznámení dlouhodobějšího charakteru nikoliv pro úkoly.

Pro on-line vzdělávání již postupně využíváme platformu Google Hangouts Meet. Její použití je jednoduché a na jedno kliknutí se do hodiny přihlásíte jak z počítače tak i z telefonu. U telefonu či tabletu je potřeba mít nainstalovanou aplikaci Meet. Jelikož využíváme i ostatní aplikace GoogleApps potřebujeme, aby žáci používali své školní maily. Velká část žáků tyto maily již používá ve škole a zná své přihlašovací údaje. Prosíme, aby rodiče pomohli těm žákům, kteří jej nepoužívali nebo zapomněli heslo. Z bezpečnostních důvodů Vám budou tyto informace včetně mailů učitelů zaslány pře Bakaweb.

Všichni uživatelé mobilů si mohou tento školní účet přihlásit jako další Gmail účet a budou mít maily a další aplikace GoogelApps přístupné z mobilu či tabletu.

S počátečními problémy při odevzdávání prací budeme žákům co nejvíce pomáhat a vysvětlovat. Pokud bude mít některý žák technické problémy s odevzdáním svého úkolu,, učitel bude trpělivý.

V současné složité situaci je velmi důležité, abychom byli spojenci. Rozumíme vaší mnohdy nelehké situaci. Strach o zdraví své či vašich blízkých, existenční starosti při menším výdělku či ztrátě práce, péče o děti (učení, vaření, trávení volného času), omezená možnost pohybu, nemožnost odreagovat se při sportu v tělocvičně či společně s přáteli – to jsou věci, které vás opravdu sužují. Nedělejme tudíž z učení doma velkou vědu a snažme se o rozumný přístup a rovnováhu mezi učením a odpočinkem. Využijme to k tomu, abychom dětí naučili zodpovědnosti za vlastní práci a že pravidelnost v přípravě je velmi užitečná. 

Prosíme vás o následující:

Veďte Vaše děti k větší samostatnosti a zodpovědnosti za své vzdělávání. „Nerozumíš něčemu? Přečti si to vícekrát. Podívej se na to znovu. Zkus si to napsat nebo nakreslit apod. Pokud ti to opravdu nejde, kontaktuj učitele prostřednictvím Bakawebu či domluveným způsobem.“ Ale ne takto: „Já ničemu nerozumím.“ Ať dítě popíše svůj problém – například: „Zkoušel jsem řešit druhý příklad a nevím, jak mám roznásobit závorku.“ Nebo: „Díval jsem se na video a v čase 2:30 jsem nepochopil, proč se tlak najednou snížil.“ Nebo: „Nemohu se přihlásit na školní mail, asi mám špatné přihlašovací jméno nebo heslo.“ apod.

Neposílejte úkoly za své děti, jsou schopné to zvládnout samy (případně s dopomocí). 

Naše možnosti kontrolovat, zda si žáci neposílají mezi sebou hotová řešení prací po sociálních sítích (Facebook apod.), jsou omezené. Motivujte je co nejvíc k tomu, ať zadanou práci dělají sami – učí se pro sebe, ne pro učitele.

Předpokládám, že situace s koronavirem se bude nadále překotně vyvíjet. Pravděpodobně se bude objevovat více a více dostupných vzdělávacích zdrojů. Upřímně řečeno, názorné video vysvětlující např. určitý postup při řešení rovnice má na rozdíl od výkladu učitele v hodině matematiky i spoustu výhod. Video si můžete pustit třeba 3x po sobě, můžete jej kdykoli zastavit a třeba nahlas zkonzultovat s kamarádem, písmo je většinou čitelnější než v klasické třídě, hlasitého učitele nemůžete na rozdíl od videa ztlumit, můžete si zkusit příklad napřed sami a pak teprve sledovat na videu správný postup apod.

 Přikládám ještě odkaz na obecnější rady „Jak s dětmi doma situaci zvládnout?“ https://blog.linkabezpeci.cz/koronavirus-jak-s-detmi-doma-situaci-zvladnout/

 

S úctou a přáním pevného zdraví a psychické odolnosti

Ladislav Pleva, ředitel školy

 

KALENDÁŘ AKCÍ