AKTUALITYMimořádná opatření


Vážení rodiče,

uvádíme zde několik informací o opatřeních, které souvisí s šířením nemoci Covid-19 (coronavirus). Nechceme šířit paniku, ale přispět informovaností a chováním zaměstnanců a žáků k minimalizaci rizika přenosu této nemoci v naší oblasti. Prosíme o zodpovědný přístup k uvedeným informacím týkajících se dětí a rodičů. Děkujeme. 

1. V naší škole jsme dle doporučení hlavního hygienika zvýšili frekvenci desinfekce společných prostor virucidními prostředky. Žáci byli poučení o zvýšeném důrazu na preventivní opatření v třídnických hodinách - zvýšená osobní hygiena, příznaky, osobní kontakt atd.

2. V souvislosti zejména s jarními prázdninami je předpoklad, že budete cestovat se svými dětmi i mimo ČR. V tuto chvíli jsou vyhlášená karanténní opatření pro všechny osoby, které přicestují z rizikových oblastí. V tomto okamžiku je to zejména Itálie. Pokud o prázdninách budete nacházet v těchto rizikových oblastech, jste povinni po návratu, pokud budete bez příznaků, zůstat v domácí karanténě včetně Vašich dětí. Nepodceňujte tato opatření! Byť děti nejsou tímto onemocněním významně ohrožené, mohou sehrát roli v šíření této nemoci a ohrozit všechny starší spoluobčany na zdraví a životě. Více viz instrukce uvedené v odkazech.

Zde přikládáme materiály s poučením o vyhlášeném opatření MZČR. 

I. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE.

II. Další informace ke karanténě ZDE.

III. Odkaz na stránky MZČR věnující se nemoci ZDE.

 

KALENDÁŘ AKCÍ