AKTUALITYDen profesí


V pátek 13. prosince vyrazili žáci 8. třídy a část 9. třídy do Opavy na Masarykovu střední zemědělskou školu. Cílem byl Den profesí, kde se žáci mohli seznámit s učebními obory, které tato škola nabízí. Žáci si vyrobili vánoční svíce, prošli si obří skleníky, řídili traktor, také prokázali své vědomosti u mikroskopů a shledli spoustu zajímavých pokusů v chemické laboratoři. Na závěr si prohlédli školní statek a někteří využili nabídku svezení na koních. Den byl připraven opravdu dobře, nabízené obory jsou atraktivní s možností dalšího studia a rovněž s dobrou uplatnitelností na trhu práce. Žáci si tak mohli rozšířit své obzory v možnostech svého dalšího studia. Foto zde.

Byrtusová Marie

 

KALENDÁŘ AKCÍ