AKTUALITYOznámení o přijetí


Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

793 15 Lichnov 46, tel: 554 643 130, zakladni.skola@zsamslichnov.eu

Č.j.: ZŠ/49/2018

Lichnov 23. duben 2018

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

přijímá k základnímu vzdělávání

uchazeče s těmito registračními čísly:

1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811

Počet přijatých uchazečů: 11

Počet povolených odkladů: 1

Počet nepřijatých uchazečů: 0

Vyvěšeno dne: 23. 4. 2018

Sejmuto dne:

ing. Ladislav Pleva

ředitel školy

KALENDÁŘ AKCÍ