AKTUALITYDen Země


Letošní oslavu Dne Země jsme pojali jako poznávání Lichnova a jeho okolí. Zároveň jsme chtěli udělat něco pro přírodu. 

Žáci 4. až 9. třídy si již ve středu 20. 4. vyslechli zajímavé povídání Ing. Jana Gemely o historii a současnosti Lichnova, jeho okolí, přírodě a zajímavostech. Potom si třídní učitelé se svými třídami naplánovali, kam by se v Lichnově rádi podívali. 

V pátek všichni žáci školy vyrazili na vycházky po obci a jejím okolí. Každá třída si s sebou vzala pytle a rukavice, abychom cestou mohli sebrat vše, co do přírody nepatří. Nejvíce bylo PET lahví a různých plastových obalů. Ale našly se i kusy železa, sklo apod. 

Každá třída zvolila jinou trasu. Například prvňáčci vyrazili na dolní konec obce, třetí třída se vydala po staré Sosnovské cestě, pátá, osmá a devátá třída na poldry. Osmáci a deváťáci si navíc prohlédli obecní muzeum.

Moje 5. třída si vycházku spojila s opékáním buřtů. Cestou jsme se snažili i určit pár rostlin v mobilní aplikaci Plant Net. Děti také objevily noru zvířete, které pouze letmo zahlédly, proto jej nebylo možné určit. Ke sběru odpadu se postavily velmi svědomitě a nasbíraly dva pytle odpadu.

Třetí třída objevila nad školkou nepovolenou skládku pneumatik, fólií a skla. Tyto věci ponechaly děti na místě (neunesly by je nebo by se mohly poranit) a požádáme obec, aby zajistila odvoz.

Ing. Richard Havlík - koordinátor EVVO

Foto zde

KALENDÁŘ AKCÍ

 17. 5. 2022
Klima třídy
3.,4. třída

 17. 5. 2022
Preventivní akce - Netolismus
7.,8. třída

 19. 5. 2022
Focení tříd


 19. 5. 2022
Barevný svět dětí
Slavnostní zahájení výstavy žáků výtvarného oboru, 16.00 hod

 19. 5. 2022
Májový koncert
Vystoupení žáků hudebního oboru, 16.30 hod.