PROJEKTY  Projekt Zaměřeno na jazyky

  Zaměřeno na jazyky

  reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2359


  Naší škole byl schválen projekt s názvem „Zaměřeno na jazyky“ v rámci kterého budou podpořeny tři aktivity za téměř 800 tisíc Kč.

  První z nich je zavedení čtenářských dílen jako prostředku pro zvyšování čtenářské gramotnosti a zvýšení motivace žáků ke čtení kníh. Součástí je i nákup více než 300 aktuálních a moderních titulů knih v celkové hodnotě bezmála 160 tis. Kč.

  Druhou aktivitou je intenzivní jazykové vzdělávání v zahraničí pro učitele cizího jazyka, čímž zvyšujeme odbornou úroveň pedagoga.

   

  Třetí aktivitou v hodnotě přes 550 tis. Kč jsou jazykově-vzdělávací pobytypro žáky, přičemž v období října vycestuje 11 našich žáků do Německa na 5 dní a 30 žáků do Anglie na 7 dní včetně cesty. Žáci si hradí pouze kapesné z vlastních zdrojů a zajistí si stravu během dopravy. Je hrazena doprava, ubytování s plnou penzí v hostitelských rodinách, školné, materiály, pojištění, základní vstupné, zajištěný dozor. Cena pobytu, hrazená z prostředků projektu, je přibližně 13.000 Kč. Je to jedinečná příležitost, která se už možná nebude opakovat. Pro mnoho dětí se může stát nejen nezapomenutelným dobrodružstvím, ale i důležitým pozitivním motivem a milníkem v jejich životě. Poznání života a kultury ve vyspělé cizí zemi, zažití potřebnosti znalosti cizího jazyka a současně pocit, že se dá cizím jazykem ve světě domluvit může být pro naše děti velkou inspirací. A pro nás rodiče to může být neopakovatelná šance jim tuto zkušenost dopřát.

   

  Vybraní studenti si budou moci během zahraničního jazykového kurzu rozšířit své jazykové znalosti získané během dosavadního studia, prakticky užívat cizí jazyk a seznámit se s reáliemi příslušného místa.

   

  Kritéria výběru žáků jsou následující:

  - prospěch Aj, Nj v loňském školním roce,

  - vzorné chování – pochvaly, důtky

  - věk

   

  Další podmínky:

  - pokud byl žák vybrán do obou skupin (Německo, Anglie), pak je přednostní jeho účast v Německu,

  - doručení přihlášky žáka k pobytu (nejpozději do 16. 9. 2015)

  - doložení cestovního dokladu (občanský průkaz nebo cestovní pas nebo potvrzení o zažádání) – pokud ho nemáte, neprodlené si o něj zažádejte na MěÚ (30 dní lhůta na vyřízení)

  - úhrada vratné rezervační kauce 500,- (splatná do 18.9.)

  - účast zákonných zástupců na organizovaných schůzkách (platí i pro náhradníky).

   

  První informační schůzka pro rodiče se koná v úterý 15. 9. v 16.30 hodin v budově ZŠ Lichnov – účast nutná!

   

  Termín konání zájezdů: Německo (Augsburg) – 12. - 16. 10. 2015. 

  Anglie (Eastbourne) – 19. - 25. 10. 2015.

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ