PROJEKTY  Projekt Pisa

  Jsme součástí mezinárodního šetření PISA v oblasti základních gramotností


  PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA 2015 je jeho šestým cyklem a účastní se ho více než 70 zemí. 

   

  PISA 

  • je největší mezinárodní vzdělávací projekt;
  • testuje patnáctileté žáky;
  • zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti; 
  • testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků;
  • sbírá související informace o vzdělávací praxi v účastnických zemích.

   

  Důležitost šetření PISA spočívá ve využití výstupů

  • jako informací o tom, jak jsou čeští žáci připraveni pro další vzdělávání či pro vstup na pracovní trh;
  • pro identifikaci oblastí pro zlepšení, které by měly být v centru pozornosti škol a tvůrců školské politiky;
  • pro srovnání výsledků žáků a vzdělávacího prostředí různých zemí.

   

  Více informací o projektu PISA naleznete na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz

  nebo na jeho mezinárodních stránkách www.pisa.oecd.org.

   

  Poznámka o důvěrnosti dat: Všechny údaje získané v projektu PISA jsou přísně důvěrné. V žádné zprávě o testování nejsou uváděna jména konkrétních jednotlivců nebo škol.

KALENDÁŘ AKCÍ

 23. 4. 2019
Třídní schůzky
k prospěchu a chování

 24. 4. 2019
McDonald´s Cup
okrskové kolo, vybraní žáci 4.+5. třídy

 26. 4. 2019
Od srdce k srdci
8.+9. třída

 29. 4. 2019
McDonald´s Cup
okrskové kolo, vybraní žáci 1.-3. třídy

 30. 4. 2019
Výuka plavání
2.,3.,4. třída

 30. 4. 2019
Dopravní hřiště
4. třída

 30. 4. 2019
OVOV Rýmařov
vybraní žáci 1.+ 2. stupně