PROJEKTY  Projekt Pisa

  Jsme součástí mezinárodního šetření PISA v oblasti základních gramotností


  PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA 2015 je jeho šestým cyklem a účastní se ho více než 70 zemí. 

   

  PISA 

  • je největší mezinárodní vzdělávací projekt;
  • testuje patnáctileté žáky;
  • zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti; 
  • testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků;
  • sbírá související informace o vzdělávací praxi v účastnických zemích.

   

  Důležitost šetření PISA spočívá ve využití výstupů

  • jako informací o tom, jak jsou čeští žáci připraveni pro další vzdělávání či pro vstup na pracovní trh;
  • pro identifikaci oblastí pro zlepšení, které by měly být v centru pozornosti škol a tvůrců školské politiky;
  • pro srovnání výsledků žáků a vzdělávacího prostředí různých zemí.

   

  Více informací o projektu PISA naleznete na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz

  nebo na jeho mezinárodních stránkách www.pisa.oecd.org.

   

  Poznámka o důvěrnosti dat: Všechny údaje získané v projektu PISA jsou přísně důvěrné. V žádné zprávě o testování nejsou uváděna jména konkrétních jednotlivců nebo škol.

KALENDÁŘ AKCÍ

 22. 10. 2018
Divadlo v MŠ
Výprava za ledním medvědem

 23. 10. 2018
Přehlídka středních škol
SVČ Krnov, žáci 9. třídy

 25. 10. 2018
Podzimní tvoření
Dílny pro rodiče a děti v MŠ

 31. 10. 2018
Loutkové divadlo - Popelka
1. třída, SVČ Krnov

 31. 10. 2018
České korunovační klenoty
Výstava Flemmichova vila Krnov, 8. třída