PROJEKTY  Projekt Pisa

  Jsme součástí mezinárodního šetření PISA v oblasti základních gramotností


  PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA 2015 je jeho šestým cyklem a účastní se ho více než 70 zemí. 

   

  PISA 

  • je největší mezinárodní vzdělávací projekt;
  • testuje patnáctileté žáky;
  • zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti; 
  • testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků;
  • sbírá související informace o vzdělávací praxi v účastnických zemích.

   

  Důležitost šetření PISA spočívá ve využití výstupů

  • jako informací o tom, jak jsou čeští žáci připraveni pro další vzdělávání či pro vstup na pracovní trh;
  • pro identifikaci oblastí pro zlepšení, které by měly být v centru pozornosti škol a tvůrců školské politiky;
  • pro srovnání výsledků žáků a vzdělávacího prostředí různých zemí.

   

  Více informací o projektu PISA naleznete na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz

  nebo na jeho mezinárodních stránkách www.pisa.oecd.org.

   

  Poznámka o důvěrnosti dat: Všechny údaje získané v projektu PISA jsou přísně důvěrné. V žádné zprávě o testování nejsou uváděna jména konkrétních jednotlivců nebo škol.

KALENDÁŘ AKCÍ

 18. 2. 2019
Kurz bruslení
Zimní stadion Krnov, 1. třída

 19. 2. 2019
Výuka plavání
2.,3.,4. třída

 21. 2. 2019
Zdravá pětka
Výukový program o zdravé výživě - 3.,4.,5. třída

 25. 2. 2019
Kurz bruslení
Zimní stadion Krnov, 1. třída

 25. 2. 2019
Kurz bruslení
Zimní stadion Krnov, 1. třída

 26. 2. 2019
Detektivní pátrání v knihovně
Knihovna Krnov, 7. třída

 1. 3. 2019
Beseda v Knihovně Krnov
1. třída