PROJEKTY  Projekt Pisa

  Jsme součástí mezinárodního šetření PISA v oblasti základních gramotností


  PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA 2015 je jeho šestým cyklem a účastní se ho více než 70 zemí. 

   

  PISA 

  • je největší mezinárodní vzdělávací projekt;
  • testuje patnáctileté žáky;
  • zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti; 
  • testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků;
  • sbírá související informace o vzdělávací praxi v účastnických zemích.

   

  Důležitost šetření PISA spočívá ve využití výstupů

  • jako informací o tom, jak jsou čeští žáci připraveni pro další vzdělávání či pro vstup na pracovní trh;
  • pro identifikaci oblastí pro zlepšení, které by měly být v centru pozornosti škol a tvůrců školské politiky;
  • pro srovnání výsledků žáků a vzdělávacího prostředí různých zemí.

   

  Více informací o projektu PISA naleznete na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz

  nebo na jeho mezinárodních stránkách www.pisa.oecd.org.

   

  Poznámka o důvěrnosti dat: Všechny údaje získané v projektu PISA jsou přísně důvěrné. V žádné zprávě o testování nejsou uváděna jména konkrétních jednotlivců nebo škol.

KALENDÁŘ AKCÍ

 25. 5. 2018
Kajdeš nanovo
Přehlídka amatérských divadelních souborů v Ostravě

 28. 5. 2018
Okresní kolo Pythagoriády
SVČ Krnov

 29. 5. 2018
Focení tříd MŠ


 29. 5. 2018
Plavecký výcvik
2.,3.,4. třída

 30. 5. 2018
Drama meeting
Přehlídka divadelních představení žáků v Zátoru

 31. 5. 2018
Beseda se zástupce ÚP
pro žáky 8. třídy

 1. 6. 2018
Zábavné dopolede - Den dětí
pro žáky 1.-9. třídy

 5. 6. 2018
Zábavní park a ZOO Olomouc
2. třída

 6. 6. 2018
Muzeum Opava
3. třída

 7. 6. 2018
Setkání pěveckých sborů
uskuteční se v Olomouci, vybraní žáci 4.+5. třídy.

 7. 6. 2018
Exkurze Zlaté Hory
7. -.8. 6. 2018, 6. třída