PROJEKTY  Projekt Stage 14

  Naše škola je zapojena do projektu „STAGE 14“, reg. č. CZ.1.07/1.1.24/02.0109.

  Realizátorem projektu je Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace.

   

  Do projektu je zapojeno celkem 21 základních škol:

  Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál

  Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace

  Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace

  Základní škola Bruntál, Jesenická 10

  Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

  Základní škola Břidličná, okres Bruntál

  Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace

  Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace

  Základní škola Hlučín - Rovniny, okres Opava

  Základní škola a Mateřská škola Jindřichov

  Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace

  Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

  Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace

  Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

  Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

  Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

  Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace

  Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

  Základní škola a mateřská škola Sudice, příspěvková organizace

  Základní škola a Gymnázium Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace

  Základní škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace

  Doba realizace projektu je od 1.6.2013 - 31.12.2014, tj. 19 měsíců.

  Výstupy projektu jsou k vidění na jednotlivých školách a následujících URL adresách:

  http://www.spsopava.cz/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=37&Itemid=92 a

  https://www.facebook.com/stage14

  Obecné cíle projektu

  Podpora projektu bude zaměřena na zajištění cílů kurikulární reformy základního školství v technické oblasti, konkrétně témat týkajících se oborů stavebnictví a geodézie, vytvořením inovativních výukových hodin řešených zážitkovou formou tak, aby se žáci učili novým technickým dovednostem systematicky, v postupných krocích, nenásilně a zábavně. Cílem projektu není překračovat platný rámcový vzdělávací program základního školství, ale nabídnout aktivity v jeho rámci, které vyučující mohou použít v běžné výuce v různých vzdělávacích oblastech. Aktivity prováděné žáky na základních školách nekladou na vyučující a žáky nové zvýšené časové nároky. Proto jsou velmi dobře realizovatelné a použitelné i po ukončení projektu.

   

  Klíčové aktivity

  Během vyučování budou žáci pracovat na nových tématech v oblasti stavebnictví a geodézie realizovaných v rámcích klíčové aktivity „Zážitkové učení“. Jedná se o tyto aktivity:

  Návrh bytu

  Cíl: přirozenou formou naučit pracovat žáky s půdorysy, chápat souvislosti při vytváření domova nebo pracovního prostředí, podpořit fantazii, tvůrčí a výtvarné cítění, rozvíjet jejich prostorové vnímání.

  Obsah: Žáci nižšího i vyššího stupně budou pracovat s půdorysy menšího objektu (bytu) a to ve dvou směrech – s půdorysy narýsovanými na papíře a půdorysy a modely na počítači v internetové aplikaci Homestyler.

  Model města

  Cíl: podnítit fantazii, prostorové vidění a tvořivost, zvýšit manuální a výtvarné schopnosti žáků, seznámit žáky s katastrální mapou, urbanismem, plánováním infrastruktury a okolí domu včetně zahrady.

  Obsah: Žáci budou mít k dispozici vystřihovánky budov. Ty si vybarví, slepí a umístí na kartonovou plochu, na kterou dokreslí komunikace, zeleň, zahrady atp.

  Nemovitosti a jejich evidence

  Cíl: seznámit žáky s pojmem nemovitost, s vlastnickými vztahy a jejich nakládáním a rozvinout jejich finanční a počítačovou gramotnost v oblasti nemovitostí

  Obsah: Žáci budou pracovat s katastrální mapou a nahlížet do katastru nemovitostí. Budou se učit o vlastnických právech a základních pojmech z katastru nemovitostí.

  GPS a vytváření map

  Cíl: seznámit žáky se základními principy fungování a aplikace GPS, aktivně pracovat s dostupnými mapovými podklady na internetu a přenášet do nich naměřené údaje z GPS přístroje.

  Obsah: Pro žáky jsou vytvořeny prezentace a videoprezentace, které žáky seznámí s určováním polohy na Zemi, principem fungování GPS, naučí je pracovat s internetovými mapami, vytvářet trasy a dále s nimi pracovat. Žáci dále budou přímo v terénu pracovat s turistickou GPS navigací pod vedením pedagogů SPŠ stavební Opava.

   

  Druhá klíčová aktivita „Malí mezi velkými“ má za cíl ukázat žákům ZŠ studium na SŠ, dát jim možnost pracovat na počítačích v profesionálních stavařských a geodetických programech a motivovat je ke studiu na technických školách.

  Obsah: Žáci navštíví SPŠ stavební Opava, kde budou seznámeni s možnostmi studia na škole a hlavně budou modelovat malý domek v ArchiCADu a vytvářet mapy v programech GEUS a JOSM.

   

  Konkrétní aktivity, které probíhají na naší škole, jejich popis a výstupy si můžete prohlédnout zde.

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ