PREVENCEŠkolní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Školní prevence je zaměřena na poskytování primární i sekundární prevence v oblastech rizikového chování dětí a mládeže.

Školní metodik prevence: Alena Čandasová
Konzultace v oblasti primární a sekundární prevence po domluvě na emailové adrese acandasova@zsamslichnov.eu

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

KRIZOVÝ PLÁN

 

 KALENDÁŘ AKCÍ

 17. 12. 2018
Vánoční nálada
Kino + Ježíškova vnoučata pro DD Krnov, 8. +9. třída

 17. 12. 2018
Ukaž, co umíš
Přehlídka talentů školy

 19. 12. 2018
Vánoční turnaj v Korfbale
vybraní žáci 5.+7. ročníku, v ZŠ Zátor

 20. 12. 2018
Návštěva Kina Krnov
6. třída

 20. 12. 2018
Tradiční vánoční noc
vánoční besídka 7. třídy s přespáním

 21. 12. 2018
Návštěva Kina Krnov
7. třída

 21. 12. 2018
Vánoční besídky
1.-9. třída