AKTUALITYEnergetická gramotnost


V pondělí 8.11. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy "Energetická gramotnost". Lektorem byl Ing. Matouš Vrzala z FEI VŠB - TU Ostrava.

Žáci se dozvěděli zajímavé informace o vzniku a vývoji energetické soustavy, o jednotlivých druzích elektráren, o regulaci energetické soustavy a energetickém mixu v ČR a EU. Pokud by celá soustava nefungovala správně, může nás všechny potkat blackout, který by měl velmi nepříjemné důsledky.

Na závěr si žáci vyplnili krátký test. Ti, kteří byli aktivní dostali drobné odměny.

Beseda vhodně doplnila znalosti z fyziky a zvýšila povědomí žáků o energetice i jejich vlivech na životní prostředí.

Foto zde

Ing. Richard Havlík - učitel, koordinátor EVVO

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ