AKTUALITYZahájení školního roku


Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

dveře naší základní školy se opět pro žáky otevřou ve středu 1.9. v 8.00 hod. Vzhledem k epidemiologickým opatřením proběhne tento den pro žáky 2.-9. tříd bez účasti rodičů a to ve třídách, kde po přivítání proběhne testování žáků. Pokud tedy své děti v tento den doprovodíte, pak pouze ke vchodu. 

Prvňáčky však přivítáme i s rodiči. Své žáčky i s rodiči si vyzvedne paní učitelka u vchodu u tělocvičny. Při vstupu do budovy je nutná ochrana dýchacích cest respirátory, u dětí pak rouška. 

Provoz školní družiny je od 8.00-16.00 hod., stravu na tento den je nutno přihlásit buď v aplikaci Strava.cz nebo telefonicky na 554 643 130. 

Ranní ŠD je v provozu od 2.9. od 6.00 hod. Do ranní ŠD je nutné dítě přihlásit. 

Od 1. září 2021 budou pro provoz školy platit tato epidemiologická opatření:

Testování 

- proběhne antigenními testy, a to 1., 6. a 9. září.

- u žáků, kteří v době testování nebudou přítomni, proběhne testování při jejich příchodu do školy.

- testovat se nemusí žáci, kteří doloží doklad, že jsou 14 dní po 2. očkování, neuběhlo více jak 180 dní od pozitivního PCR testu na Covid 19, nebo mají výsledek negativního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hodin.

Roušky

- ve středu 1. září musí mít všichni žáci ve všech prostorách školy.

- po testování jen ve společných prostorách školy.

- netestovaní žáci pak ve všech prostorách školy.

Osobní hygiena

- dezinfekce rukou při vstupu do budovy, dále při vstupu do třídy, před jídlem umytí rukou či dezinfekce.

Žák nesmí do školy

- pokud má příznaky infekčního onemocnění (např. teplota nad 37 stupňů, horečka, kašel, rýma, dušnosti, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a klougů, průjem, ztráta chuti a čichu….)

- v případě, že má žák tyto příznaky, zákonný zástupce bezodkladně kontaktuje lékaře.

- pokud jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění, je nutné doložit tuto skutečnost lékařským potvrzením.

Postup školy při podezření na výskyt nákazy

- žák si neprodleně nasadí roušku a bude odveden do samostatné místnosti, kde vyčká na vyzvednutí zákonným zástupcem.

- zákonný zástupce bezodkladně kontaktuje lékaře a o výsledku informuje školu.

- škola pak aktuální situaci komunikuje s KHS a bude se řídit doporučenými opatřeními.

Věříme, že i přes tato opatření zvesela zahájíme školní rok a doufejme, že si jej užijeme úplně celý. 

KALENDÁŘ AKCÍ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ