AKTUALITYProgram k recyklaci odpadu


Dne 19. 5. 2021 jsme pro žáky zorganizovali online besedu o odpadech a jejich recyklaci. Proběhla zvlášť pro mladší žáky (2. až 4. třída) a pro starší žáky (5. a 6. třída). 

Žáci byli seznámeni s jednotlivými druhy odpadů, jejich tříděním, skládkováním, spalováním a recyklací. Byli upozorněni na možná rizika spojená s nesprávnou manipulací a likvidací odpadu. Velmi smutný byl pohled na mořské želvy plavající mezi plastovými sáčky a láhvemi. Překvapující informace byla, že se v Tichém oceánu nachází nechtěný ostrov vytvořený z plujícího plastového odpadu o velikosti Španělska, Francie a Německa.

Lektoři se žáků ptali na různé otázky a na jejich zkušenosti s odpady, jejich tříděním, likvidací a recyklací. Vhodným způsobem jsme dospěli k názoru, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Pro nás všechny to znamená co nejvíce opakovaně používat plátěné tašky, tzv. nekonečné sáčky a vůbec veškeré opakovaně použitelné obaly. Tím dosáhneme snížení množství odpadu, zejména plastů.

A když už nějaký odpad vznikne - maximálně jej roztřídit, recyklovat a využívat na další výrobky. Žáci se m.j. dověděli, že i výplně zimních bund nebo spacáků byly dříve PET láhvemi.

Velký dík patří panu Daliboru Nigrinovi - koordinátorovi školního vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM a.s. a lektorům Petře Kytkové a Janu Štikovi.

No a také samozřejmě Tondovi Obalovi. :)

https://www.tonda-obal.cz/

Ing. Richard Havlík - školní koordinátor EVVO

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ