AKTUALITYProvoz ZŠ a MŠ od 12. 4. 2021


Vážení rodiče,

jak již jistě víte, od pondělí 12.4.2021 začíná postupný návrat výuky Vašich dětí do škol. Bohužel to bude doprovázet řada různých opatření, které jsme povinni ze zákona vyžadovat. Věříme, že se nám to společně podaří zvládnout a děkujeme předem za Vaši spolupráci a pochopení

Základní škola

V případě ZŠ se jedná o návrat žáků I. stupně k tzv. rotační výuce.

Od 12. 4. a v další liché týdny přijdou do školy žáci 1., 2. a 5. ročníku. Žáci 3. a 4. třídy v tyto týdny budou mít povinnou distanční výuku.

Od 19. 4. a v další sudé týdny přijdou do školy žáci 3. a 4. ročníku. Žáci 1., 2. a 5. třídy v tyto týdny budou mít povinnou distanční výuku.

Ve škole bude realizováno 2x týdně po příchodu povinné samoobslužné Ag testování žáků a zaměstnanců. Stejně tak bude pro žáky povinné nošení respirátorů či roušek během celého pobytu ve škole. Žáci 1. až 3. třídy mohou v začátcích testování využít pomoci svých rodičů.

Mateřská škola

V případě MŠ se jedná o návrat dětí tzv. předškoláků, kteří mají povinnou předškolní docházku.

Ve školce bude realizováno 2x týdně po příchodu povinné samoobslužné Ag testování dětí za možné asistence svých rodičů v začátcích testování. Děti nebudou mít povinnost nosit během pobytu v MŠ roušku.

Podrobnější informace pro Vás připravujeme a v následujících dnech je pro Vás zveřejníme. Bohužel informace s ministerstva k nám dorazily úřední cestou před několika hodinami v objemu více než 100 stran.

 

Zde uvádíme odkaz na informace o testování ve školách: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Děkujeme za pochopení.

Ing. Ladislav Pleva, ředitel školy

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ