AKTUALITYDopis starostky učitelům


Vážený pane řediteli, paní zástupkyně ředitele a celý učitelský sbore Základní školy a Mateřské školy v Lichnově,


28. březen je v České republice věnován k poctě učitelům. Jsou rozdávány ceny těm z vás, kteří jsou vybráni jako jedni z nejlepších. Ceny Jana Amose Komenského, učitele národů. 

Naše životy ochromené pandemií nepřejí slavnostním příležitostem, kdy by bylo možné ocenit výjimečnou práci, vzdát poctu, či veřejně poděkovat a dopřát oceněnému chvilku slávy na piedestalu  za poctivé úsilí předávat vzdělání, utvářet osobnost dalších generací žáků.
Naučit se učit v podmínkách, které nám určila pandemie, bylo pro vás velmi těžké, ale i zajímavé. Přijali jste výzvu a zvládli ji na jedničku s hvězdičkou. Poprat jste se museli především sami se sebou, s technikou a každý den, kdy učíte on-line, hledáte způsob, jak přes malé okno monitoru předat vědomosti dětem. Najít způsob, jak psát na nepopsaný list jejich vědomí a posunout je ve vzdělání dál. Ne vždy se daří, propadáte dozajista beznaději z nepochopení látky, úzkosti a strachu, že nezvládnete tu pyramidu vědění v dětských myslích stavět kámen po kameni virtuálním způsobem dál. A jaká je radost z jejich spolupráce a otázek, co vše vysvětlí a je pak pochopeno, i ta radost, že se vidíte, i když jen v umělém obraze. Na druhé straně probíhá podobný obraz strachu, napětí, obavy z nepochopení. Úzkost rodičů, že jejich děti výuku nezvládnou, sami si s některými úkoly nevědí rady, jsou unaveni z práce, z dlouhotrvajících opatření nebo nemocní. Možná někdy nadávají na učitelský národ, vnímají spíše výhody učitelského povolání a druhou stránku mince nevidí pro vlastní starosti. Směsice všeho dobrého i zlého. A vy v tom všem chystáte další materiály k výuce, opravujete úkoly a dláždíte svým žákům cestu k vědění, aby v životě dokázali uspět.

Jan Amos Komenský by koukal, jak  skvělými  učiteli  jste. A proto jeho pomyslnou cenu uděluji s úctou vám všem. Děkuji za trpělivost a neúnavnou snahu udržet vzdělání našich dětí v tak těžké době na dobré úrovni. Vážím si vaší  práce, přeji vám především pevné zdraví a neutuchající chuť stále pokračovat dál. Že vaše úsilí nebylo marné, uvidíte po čase na svých žácích sami. Poznáte jak dokážou stavět dál na vědomostech, které jste jim vy tak těžce předali. Nejkrásnější odměnu dostanete,  přijde s plynutím života, jednou se vaši žáci k vám vrátí se slovy uznání.

Přeji vám, aby jarní dny poskytly dostatek úlevy vaší nervové soustavě????. Nestihla jsem vám vyslovit slova díků za lichnovský kolektiv občanů, rodičů  přesně  28. března, pro mne je doba, kterou žijeme, taktéž velmi složitá. Myslím, že datum důležité není. 

Přeji další úžasné chvíle se svými žáky ať jsou živé či on-line. 


Marta Huterová Otisková
starostka
4. dubna 2021

KALENDÁŘ AKCÍ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ