AKTUALITYPololetní vysvědčení


Vážení rodiče a žáci,

 

vzhledem k současné situaci jsme zveřejnili pololetní vysvědčení v elektronické verzi na Bakawebu. V příloze je k dispozici podrobný návod na jeho zobrazení. V tištěné formě obdrží žáci 3. - 9. třídy výpis z vysvědčení za 1. pololetí až při prvním příchodu do školy po ukončení mimořádných opatření. 

V důsledku vynucené kombinace prezenční a distanční výuky v 1. pololetí tohoto školního roku​ jsme přistoupili opět k využití slovního hodnocení. Použili jsme model kombinovaného hodnocení tj. známkami i slovním hodnocením.

Jsme přesvědčeni, že tento popisný způsob hodnocení více umožňuje vystihnout učební úspěchy žáka a dává prostor pro doporučení k dalšímu zlepšování. Je vhodné, aby si tato slovní hodnocení spolu přečetli děti s rodiči a mohli si o tom popovídat.

Žáci 1. - 4. třídy ​žáci obdrží ke známkám tzv. celkové slovní hodnocení a žáci 5. - 9. třídy získají ke známkám celkové slovní hodnocení svého třídní učitele i slovní hodnocení k jednotlivým předmětům. Postup k prohlížení uvedených slovních hodnocení naleznete ZDE.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci nejen při distanční výuce a těšíme se na návrat dětí do školy.

 

Za zaměstnance školy

Ing. Ladislav Pleva​

KALENDÁŘ AKCÍ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ