AKTUALITYNávrat žáků do školy...


Návrat žáků do školy 30. listopadu 


 

Milí žáci, vážení rodiče,

 

v pondělí 30. listopadu se budou vracet žáci do školních lavic dle následujícího rozvržení:

- všechny třídy 1. stupně a žáci 9. třídy, plně pravidelně

 

- žáci 6.-8. třídy se budou ve výuce střídat vždy po týdnu a to následujícím způsobem:

- žáci 6. třídy  (30.11.-4.11., 14.12-18.12) - povinná prezenční výuka žáci 7. a 8. třídy v těchto týdnech - povinná distanční výuka

- žáci 7. a 8. třídy (7.12.-11.12., 21.12.-22.12.) - povinná prezenční výuka žáci 6. třídy v těchto týdnech -  povinná distanční výuka


 

Vstup do školy

Pro zajištění minimalizace kontaktů mezi žáky jsou stanoveny vchody a čas vstupu do školy. Prosíme o dodržování času příchodu

Vchod u tělocvičny - 1.-4. třída

1. třída - 7.35 hod.

2. třída - 7.40 hod.

3. třída - 7.45 hod.

4. třída - 7.50 hod.

 

Hlavní vchod - 5.-9. třída

(30.11.-4.11., 14.12-18.12) 

5. třída - 7.35 hod.

6. třída - 7.40 hod.

9.  třída - 7.45 hod.

(7.12.-11.12., 21.12.-22.12.)

5. třída - 7.35 hod.

7. třída - 7.40 hod.

8. třída - 7.45 hod.

9. třída - 7.50 hod.

Žáci nevstupují samostatně do školy, v daný čas je u vchodu vyzvedne vyučující. 

 

Harmonogram vstupu do jídelny

Z důvodu omezení jsme byli nuceni vytvořit harmonogram stravování tak, aby se žáci různých skupin nemíchali. Vše proběhne za minimálních zásahů do rozvrhu a v rámci pobytu v ŠD bez zásahů. V případě, že dítě chodí na obědy a nenavštěvuje školní družinu, můžete se na harmonogram podívat ZDE, abyste věděli, kdy si můžete dítě po 20min obědě vyzvednout.

 

Žáci, kteří budou mít distanční výuku mají nárok na školní dotovaný oběd, je však možný pouze odběr do jídlonosiče. 


 

Provoz školní družiny

Z organizačních důvodů je upraven čas ukončení provozu jednotlivých oddělení.

1. oddělení ŠD (2.+4. třída) do 16.05 hod.

2. oddělení ŠD (1.+3. třída) do 16.30 hod.

3. oddělení ŠD (5.+6. třída) Po do 15.50 hod., Út-Pá do 15.30 hod. 

- ranní družina zůstává v provozu od 6.00 - 7.45 hod. 

- provoz kroužků není prozatím umožněn


 

Co je ještě potřeba vědět:

  • Výuka probíhá podle rozvrhu, jsou zakázány sportovní činnosti v tělesné výchově (výuka bude nahrazena pobytem venku), rovněž v hodinách hudební výchovy je  zakázán zpěv (nikoliv však výuka v předmětu hudební výchovy). 

  • Je povinnost nošení roušky (potřeba minimálně 2 roušky denně).

  • Vzhledem k nutnosti častého větrání doporučujeme, aby děti byly vybaveny teplým oblečením, které si berou do třídy.

  • V případě nemoci rodič omlouvá prostřednictvím omluvenky na bakawebu, je doporučena návštěva či kontaktování lékaře, v případě příznaků s podezřením na Covid, pak povinnost (ze zákona) lékaře kontaktovat. 

  • V případě diagnostikované nemoci Covid, popř. nařízené karantény rodič kontaktuje vedení školy.Žákům, kteří se v daném týdnu vzdělávají distančně může být umožněna individuální  konzultace a to za těchto podmínek:

  1. nelze-li to řešit online (nefungující zařízení nebo jeho část, problémy s internetem či jiný důvod, neumožńijící on-line konzultaci);

  2. se souhlasem vyučujícího a po vzájemné domluvě s ním na případném termínu (rodič, či žák s učitelem);

  3. max. doba konzultace - 45 minut. 

 

Děkujeme za vaši dosavadní spolupráci, úsilí, podporu svým dětem a přejeme hodně trpělivosti do dalších dnů. 

 

Ing. Ladislav Pleva 

ředitel školy 


 

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 3. 12. 2021
Mikuláš v ZŠ
1. stupeň

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ