AKTUALITYNouzový stav a školní docházka


Výtah z informací MŠMŠT v aplikaci na naše zařízení:


Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:  


• Pro mateřské školy se stávající režim nemění a zůstávají v provozu. 
• U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

I nadále platí, že žáci mají při povinné distanční výuce možnost odebírat dotované obědy za cenu, jako by byli ve škole. Oběd mohou konzumovat přímo ve škole nebo si jej mohou odebírat do obědníku přes výdejové "okénko". Viz bližší nformace na nástěnce školy v Bakawebu či na telefonu ŠJ.

 Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve. 

Z toho plyne, že bude pokračovat i nadále povinná distanční výuka do té doby, než vláda ČR tato opatření změní.

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 3. 12. 2021
Mikuláš v ZŠ
1. stupeň

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ