AKTUALITYVolby do školské rady 2020


Vyhlášení voleb do školské rady

 

Vážení rodiče,

 

na základě zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady ZŠ Lichnov.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracůmovník školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (z řad zastupitelů), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků (z řad rodičů) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy (z řad pedagogů). Počet členů zastupujících v radě za oprávněné osoby byl zřizovatelem stanoven na 2 členy, celkový počet členů bude 6. Funkční období členů školské rady trvá tři roky a jedná se o čestnou funkci.

Návrhy kandidátů do školské rady mohou oprávněné osoby podávat prostřednictvím formuláře - ankety na bakawebu do 25. 9. 2020 do 13:00. Kandidaturu je možné oznámit i osobně v kanceláři školy na připraveném formuláři.

Listina kandidátů bude zveřejněna od 28. 9. 2020 na vývěsce školy a na webových stránkách školy.

Tajná volba proběhne od 5. 10 do 9. 10. 2020 elektronicky. Bude umožněna i prezenční volba v budově ZŠ Lichnov ve vestibulu přízemí a to dne 5. 10 2020 rovněž elektronicky s naší případnou technickou pomocí. Volit se bude na základě seznamu voličů, a to podle principu 1 oprávněná osoba/pedagog = 1 hlas. Výsledek volby budou vyhlášen do 14 dnů od jejího ukončení.

 

Lichnov 4. září 2020

Ing. Ladislav Pleva, ředitel školy

 

KALENDÁŘ AKCÍ