AKTUALITYInformace k provozu školy


 

Od 1. září bude zahájena výuka ve standardním režimu jen s drobnými úpravami, které se týkají hygienických nařízení.

Máme připravena opatření v nezbytném rozsahu, tak abychom chránili zdraví dětí a zaměstnanců a současně co nejméně komplikovali výuku a pobyt ve škole.

 

Hygienická opatření

 • Měření teploty bezkontaktním teploměrem bude prováděno pouze náhodně. 

 • Nezbytná dezinfekce rukou je zajištěna u vchodu do budovy, ve třídách, u WC. Dezinfekce společných prostor bude prováděna několikrát denně. 

 • Jedním z velmi účinných opatření, které budeme aplikovat, je také časté větrání tříd i společných prostor. Toto opatření budeme doplňovat použitím sterilizátorů vzduchu. 

 • O přestávkách budou žáci převážně ve třídách a nebudou se vzájemně navštěvovat. Také budou mít přiděleny WC. Žákům bude v případě vhodného počasí umožněn o velké přestávce pobyt venku. 

 • Obědy budou probíhat v časovém harmonogramu s maximální přítomnosti dvou tříd v jídelně a odděleným stravováním.

 • Děti ze školní družiny budou nadále vyzvedávány u vchodových dveří.

 • Vstup do budovy cizích osob a rodičů bude umožněn pouze v odůvodněných případech a s rouškou.

 • Použití roušek u žáků není nařízeno a je dobrovolné. Tato situace se však může změnit v případě 2. stupně pohotovosti (tzv. semafor).

 

Co v případě příznaků onemocnění

 • Rodiče neposílají dítě do školy s příznaky jakýchkoliv infekčních onemocnění. V případě, že u žáka budou zjevné příznaky, budou rodiče vyzváni k jeho vyzvednutí, a do té doby bude dítě umístěno do izolační místnosti pod dohledem dospělé osoby. Rodič je povinen kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • U chronických a alergických onemocnění s projevy podobnými infekčním onemocněním bude umožněn vstup do školy pouze s lékařským potvrzením o bezinfekčnosti.

 • Jestliže se vyskytne onemocnění Covid-19 u žáka či zaměstnance, rozhodne o šíři opatření Krajská hygienická stanice. Jejich rozhodnutím může být nařízena karanténa jedné nebo několika tříd, popřípadě celé školy. V uvedených případech bude zahájena distanční výuka po dobu nařízené karantény. Tato výuka je povinná. U žáků bez potřebné techniky pro distanční výuku, bude tato školou zapůjčena.

 

Jak to bude s výukou

 • V úvodu školního roku budeme zjišťovat úroveň znalostí žáků získaných během distanční výuky. V návaznosti na to bude během 1-2 měsíců probíhat výuka směřující k snížení rozdílů mezi žáky. Po celé toto období nebudou žáci hodnoceni známkami, ale alternativním způsobem pomocí formativních prvků. S podrobnějšími informacemi o těchto způsobech hodnocení budete informováni v nejbližším období.

 

Se svými dalšími dotazy se na nás obracejte prostřednictvím bakawebu.

 

Děkujeme za Vaši dosavadní spolupráci a věříme, že se nám společně podaří v následujícím školním roce, navzdory složitějším podmínkám, skvěle zvládnout vzdělávání Vašich dětí.

 

Vedení školy 


 

KALENDÁŘ AKCÍ