AKTUALITYOH ve starověkém Řecku


Projekt: Olympijské hry ve starověkém Řecku

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 proběhl pro žáky 6. třídy projektový den s názvem: „Olympijské hry ve starověkém Řecku“.

Skládal se celkem ze tří částí:

1. část teoretická (1) – žáci zhlédli video o historii OH a OH ve starověkém Řecku.

Následoval dějepisný test, zaměřený na základní historické znalosti a zeměpisný test na lokalizaci základních zeměpisných pojmů.

2. část praktická – byla zaměřena na plnění olympijských disciplín. Běh na jedno stádium (600 stop, cca 200 metrů), skok daleký se závažím, hod oštěpem a diskem.

3. část teoretická (2) – žáci zpracovávali dosažené výsledky do tabulek a počítali průměrnou rychlost běhu na jedno stádium.

Počasí nám vyšlo a projektový den jsme si náležitě užili.

Je úplně jedno, kdo zvítězil. Všichni byli odměněni stuhou a sladkostmi. Foto zde.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ