AKTUALITYPravidla hodnocení 2019/2020


Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

 

PRAVIDLA  PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE 2. POLOLETÍ 2019/2020 

 

Základní škola při hodnocení postupuje na základě vyhlášky MŠMT č. 221/2020 Sb. o hodnocení o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Pro závěrečné hodnocení bude vyučující využívat:

 1. známky získané před uzavřením školy - 40%

 2. hodnocení získané během domácí výuky včetně výuky po obnovení provozu - 30%

 3. hodnocení z 1. pololetí - 30%

Tato hodnocení budou zobrazena v systému Bakalářů formou hodnocení souhrnnou 

známkou zahrnující níže uvedené aspekty.

Hodnocení domácí výuky bude zaměřené na plnění úkolů v době domácí výuky s přihlédnutím na individuální specifické možnosti spojené se zdravotními a sociokulturními podmínkami žáka, méně pak na výsledky (známky) žáka. Tedy hodnotí se zapojení do domácí výuky, pravidelnost plnění úkolů, samostatně organizovat svoje vzdělávání, snaha průběžně zlepšovat své vzdělávací výsledky atd. Součástí vysvědčení bude i krátké slovní hodnocení - bude zaměřené na celkové zhodnocení domácího vzdělávání (plnění úkolů, kvalita, pravidelnost, snaha o zlepšování, snaha opravovat si úkoly

 

Při hodnocení předmětů výchovného charakteru bude využito:

 1. hodnocení získané do uzavření provozu

 2. hodnocení za 1. pololetí 

 

Žák může být hodnocen horší známkou než v 1. pololetí jestliže:

 1. nesplnil většinu zadaných úkolů

 2. jeho výsledky byly výrazně nižší, než je u něj běžné

 3. i přes nabídku podpory ji nevyužíval a k práci přistupoval pasivně.

 

U žáka může být požadováno komisionální přezkoušení, jestliže budou splněny alespoň 2 z následujících bodů :

 1. v 1. pololetí školního roku 2019/2020 byl hodnocen známkou nedostatečný

 2. hodnocení za období do uzavření školy odpovídá známce nedostatečný

 3. hodnocení plnění domácí výuky odpovídá známce nedostatečný

 období do uzavření školy (neplnil zadané  úkoly, výsledky se nedají doložit a i přes opakovanou nabídku podpory nepracoval).

 

Klasifikační porada za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 proběhne 23.6.2020 a výsledky hodnocení žáků budou poté zveřejněny na Bakawebu.

 

Výsledky z domácího vzdělávání lze doplnit během června vypracováním neodevzdaných úkolů a jejich odevzdáním vyučujícímu. Výsledky z výuky do uzavření provozu lze vylepšit či doplnit během června formou konzultací, přezkoušení, oprav po domluvě s vyučujícím.

 

Lichnov, 5.6.2020

Ing. Ladislav Pleva

ředitel školy

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ