AKTUALITYŠkola pro žáky 2. stupně


Vážení rodiče a žáci,

 

od 8. 6. 2020 vyhlásilo ministerstvo školství text, týkající se žáků 2. stupně. Zde je úplné znění:

Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.“


Naše škola v rámci personální a prostorových možností tuto možnost organizování občasných aktivit pro žáky 2. stupně využije a níže uvádíme bližší informace. Věříme, že je rádi využijete.

 

1. TŘÍDNICKÉ AKTIVITY - II. STUPEŇ (6. - 9. třída)

9.6.2020 Dětský den v Dubnici (již avizován na webu školy)

23.6.2020 odevzdávání učebnic v ZŠ (bude určen časový rozpis)

26.6.2020 osobní předávání vysvědčení ve škole ve své třídě

2. polovina června budou realizována aktivita formou třídního jednodenního výletu

2. KONZULTAČNÍ DNY – MOŽNOST OPRAVENÍ ZNÁMKY, DOVYSVĚTLENÍ LÁTKY

Datum a třída

8:30 – 9:15

9:30 – 10:15

10:30 – 11:10

11:20 – 12:00

12:10 – 12:30

12.6.2020, 6.tř.

MATEMATIKA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK

FYZIKA

--------

17.6.2020, 7.tř.

MATEMATIKA

FYZIKA

ANGLICKÝ JAZYK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

-------

15.6.2020, 8.tř.

MATEMATIKA

FYZIKA

ANGLICKÝ JAZYK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

CHEMIE

 

3. PROJEKTOVÉ DNY - II. STUPEŇ

TŘÍDA

DATUM

NÁZEV PROJEKTŮ

PŘEDMĚTY

VEDOUCÍ

6. třída

18.6.2020

Olympiáda ve starověkém Řecku

D, OV, ITC, MAT, TV

Adámek Michal, Adámek Jiří, Havlík Richard

7. třída

11.6.2020

Husitské války

VV, D, OV, TV,Z

Plevová Marcela, Adámek Jiří, Adámek Michal

8. třída

16.6.2020

1. světová válka očima vojáka

D,ČJ, F, PŘ, OV, RV

Čandasová Alena, Pleva Ladislav, Havlík Richard

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení, bez kterého nebude vpuštěn do školy a nebude se moci zúčastnit společných aktivit - ke stažení ZDE.


 

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ