AKTUALITYInfo pro přihlášené žáky ZŠ


TYTO INFORMACE JSOU URČENY POUZE PRO RODIČE, KTEŘÍ ŘÁDNĚ PŘIHLÁSILI SVÉ DĚTI K DOCHÁZCE OD 25.5.2020-

 

Vážení rodiče,

 

v pondělí 25. 5. 2020 bude zahájena výuka děti ve škole a bude probíhat následujícím způsobem:

 • žáci budou chodit v níže uvedené časy (zabránění nadměrnému shlukování dětí před školou, skupiny se nebudou potkávat o přestávkách na chodbách, skupiny se nebudou potkávat v jídelně).

 • denní výuka bude realizovaná ve dvou blocích, s přestávkou 20 minut.

 • v průběhu bloků bude zajištěn pitný režim a relaxační chvilky 

 • dopolední část bude zaměřena na předměty český jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda, angličtina (žáci si v 1. den přinesou věci do školy a domů si budou odnášet případně pomůcku k domácímu docvičení).

 • odpolední část bude směřovat na odpočinkové činnosti (výtvarné, hudební, pracovní činnosti, hry a pohyb).

 • žádáme, abyste si opět pečlivě prostudovali důležité informace uvedené na webových stránkách http://zsamslichnov.eu/index.php?page=aktuality-vypis&id=769

 

 1. třída - vyučující p. Adámková J., 

 • vstup do školy v 7.35 hod.

 • začátek výuky v 7.45 hod.

 • konec dopolední části v 11.05 hod.

 • konec odpolední části  v 16.00 hod.

 

 1. třída - vyučující p. Tihlaříková Z., Byrtusová M.

 • vstup do školy v 7.45 hod. 

 • začátek výuky v 7.55 hod.

 • konec dopolední části v 11.25 hod.

 • konec odpolední části v 16.00 hod.

 

 1. třída - vyučující p. Uvírová E., Holušová S.

 • vstup do školy v 7.50 hod.

 • začátek výuky v 8.00 hod.

 • konec dopolední části v 11.45 hod. 

 • konec odpolední části v 16.00 hod.

 

 1. třída - vyučující p. Pachtová K.

 • vstup do školy v 8.00 hod.

 • začátek výuky v 8.10 hod.

 • konec dopolední části v 12.05 hod.

 • konec odpolední části v 15.00 hod.

 

 1. třída - vyučující p. Brožková L, p. Grochalová M., p. Koláčková Š.

 • vstup do školy v 8.10 hod. 

 • začátek výuky v 8.20 hod.

 • konec dopolední části v 12.25 hod.

 • konec odpolední části v 15.00 hod.

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ