AKTUALITYInformace k otevření MŠ


Pravidla pro obnovení provozu MŠ pro období 25.5. - 30.6.2020

 

Vážení rodiče,

od pondělí 25. května 2020 bude obnoven provoz naší mateřské školky. Bude zajištěn v čase od 6.00 do 16.00 hod.

Co je nutné udělat pro vstup dítěte do školky a další pobyt v zařízení

1. Přihlášení

- Elektronickou přihlášku (odkaz zaslaný e-mailem a na webu) je nutné vyplnit do 18.5. 2020. Přihláška ZDE.

- Přihlášku je možno vyzvednout a vyplnit i ve škole.

Současně musí být vyplněno čestné prohlášení, které bude nutno odevzdat před prvním vstupem dítěte do budovy – ke stažení ZDE. Bez něj nebude dítěti umožněn vstup do školky.

- Skupina děti v každém oddělení je maximálně do počtu 15 s ohledem na personální zajištění a organizaci vzdělávání.

- V případě, že bude přihlášeno více dětí, budou přijímáni na základě těchto kritérií.

Kritéria - přednost mají:

a) děti plnící povinné předškolní vzdělávání

b) děti rodičů docházejících do zaměstnání

c) děti dle věku (starší děti před mladšími)

2. Předání dítěte

- Rodiče si při vstupu do budovy dezinfikují ruce u dezinfekčního stojanu.

- Stejně jako v prostoru před vchodem je nutné zakrytí úst a nosu.

- Do šatny vstupují v maximálním počtu 2 osob (nevztahuje se na děti), a dodržují pravidlo 2 metrů. V případě, že jsou v šatně již dvě osoby, odejdou rodiče opět do prostoru před školkou. Rodiče a děti 1. oddělení pak mohou čekat v prostoru schodiště s odstupem 2 metrů.

Stejná pravidla platí i při přebírání dětí rodiči odpoledne.

- Při vstupu do školky bude dětem měřena teplota, v případě teploty nad 37,2°C nebude dítě přijato do školky. Teplota může být měřena dětem i v průběhu dne a v případě zvýšené teploty bude rodič vyzván k co nejrychlejšímu převzetí dítěte.

- Do doby vyzvednutí dítěte, bude dítě odděleně od ostatních. V následujících dnech poté rodič musí buď doložit potvrzení od lékaře, že dítě není infekční, nebo bude přijato po uplynutí 14-ti denní lhůty.

3. Pravidla pro zajištění hygieny

- děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí,

- důkladné mytí a dezinfekce rukou dětí a všech zaměstnanců školy,

- časté větrání,

- v případě nepříznivého počasí místo větrání použití speciálního UV sterilizátoru vzduchu,

- důkladné čištění všech místností 1x denně,

- průběžná dezinfekce povrchů,

- častý pobyt venku.

4. Osoby s rizikovými faktory stanovenými ministerstvem zdravotnictví

- Výčet rizikových faktorů naleznete viz čestné prohlášení - ke stažení ZDE.

- Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije v domácnosti, patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 

5. Případné dotazy směřujte na mail zakladni.skola@zsamslichnov.eu, popř. na telefon 554 643 130


Ing. Ladislav Pleva

ředitel školy

KALENDÁŘ AKCÍ