AKTUALITYInformace k otevření MŠ


Pravidla pro obnovení provozu MŠ pro období 25.5. - 30.6.2020

 

Vážení rodiče,

od pondělí 25. května 2020 bude obnoven provoz naší mateřské školky. Bude zajištěn v čase od 6.00 do 16.00 hod.

Co je nutné udělat pro vstup dítěte do školky a další pobyt v zařízení

1. Přihlášení

- Elektronickou přihlášku (odkaz zaslaný e-mailem a na webu) je nutné vyplnit do 18.5. 2020. Přihláška ZDE.

- Přihlášku je možno vyzvednout a vyplnit i ve škole.

Současně musí být vyplněno čestné prohlášení, které bude nutno odevzdat před prvním vstupem dítěte do budovy – ke stažení ZDE. Bez něj nebude dítěti umožněn vstup do školky.

- Skupina děti v každém oddělení je maximálně do počtu 15 s ohledem na personální zajištění, bezpečnost a organizaci vzdělávání.

- V případě, že bude přihlášeno více dětí, budou přijímáni na základě těchto kritérií.

Kritéria - přednost mají:

a) děti plnící povinné předškolní vzdělávání

b) děti rodičů docházejících do zaměstnání

c) děti dle věku (starší děti před mladšími)

2. Předání dítěte

- Rodiče si při vstupu do budovy dezinfikují ruce u dezinfekčního stojanu.

- Stejně jako v prostoru před vchodem je nutné zakrytí úst a nosu.

- Do šatny vstupují v maximálním počtu 2 osob (nevztahuje se na děti), a dodržují pravidlo 2 metrů. V případě, že jsou v šatně již dvě osoby, odejdou rodiče opět do prostoru před školkou. Rodiče a děti 1. oddělení pak mohou čekat v prostoru schodiště s odstupem 2 metrů.

Stejná pravidla platí i při přebírání dětí rodiči odpoledne.

- Při vstupu do školky bude dětem měřena teplota, v případě teploty nad 37,2°C nebude dítě přijato do školky. Teplota může být měřena dětem i v průběhu dne a v případě zvýšené teploty bude rodič vyzván k co nejrychlejšímu převzetí dítěte.

- Do doby vyzvednutí dítěte, bude dítě odděleně od ostatních. V následujících dnech poté rodič musí buď doložit potvrzení od lékaře, že dítě není infekční, nebo bude přijato po uplynutí 14-ti denní lhůty.

3. Pravidla pro zajištění hygieny

- děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí,

- důkladné mytí a dezinfekce rukou dětí a všech zaměstnanců školy,

- časté větrání,

- v případě nepříznivého počasí místo větrání použití speciálního UV sterilizátoru vzduchu,

- důkladné čištění všech místností 1x denně,

- průběžná dezinfekce povrchů,

- častý pobyt venku.

4. Osoby s rizikovými faktory stanovenými ministerstvem zdravotnictví

- Výčet rizikových faktorů naleznete viz čestné prohlášení - ke stažení ZDE.

- Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije v domácnosti, patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 

5. Případné dotazy směřujte na mail zakladni.skola@zsamslichnov.eu, popř. na telefon 554 643 130


Ing. Ladislav Pleva

ředitel školy

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ