AKTUALITYMimořádná opatření


Vážení rodiče,

uvádíme zde několik informací o opatřeních, které souvisí s šířením nemoci Covid-19 (coronavirus). Nechceme šířit paniku, ale přispět informovaností a chováním zaměstnanců a žáků k minimalizaci rizika přenosu této nemoci v naší oblasti. Prosíme o zodpovědný přístup k uvedeným informacím týkajících se dětí a rodičů. Děkujeme. 

1. V naší škole jsme dle doporučení hlavního hygienika zvýšili frekvenci desinfekce společných prostor virucidními prostředky. Žáci byli poučení o zvýšeném důrazu na preventivní opatření v třídnických hodinách - zvýšená osobní hygiena, příznaky, osobní kontakt atd.

2. V souvislosti zejména s jarními prázdninami je předpoklad, že budete cestovat se svými dětmi i mimo ČR. V tuto chvíli jsou vyhlášená karanténní opatření pro všechny osoby, které přicestují z rizikových oblastí. V tomto okamžiku je to zejména Itálie. Pokud o prázdninách budete nacházet v těchto rizikových oblastech, jste povinni po návratu, pokud budete bez příznaků, zůstat v domácí karanténě včetně Vašich dětí. Nepodceňujte tato opatření! Byť děti nejsou tímto onemocněním významně ohrožené, mohou sehrát roli v šíření této nemoci a ohrozit všechny starší spoluobčany na zdraví a životě. Více viz instrukce uvedené v odkazech.

Zde přikládáme materiály s poučením o vyhlášeném opatření MZČR. 

I. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE.

II. Další informace ke karanténě ZDE.

III. Odkaz na stránky MZČR věnující se nemoci ZDE.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ