AKTUALITYDen profesí


V pátek 13. prosince vyrazili žáci 8. třídy a část 9. třídy do Opavy na Masarykovu střední zemědělskou školu. Cílem byl Den profesí, kde se žáci mohli seznámit s učebními obory, které tato škola nabízí. Žáci si vyrobili vánoční svíce, prošli si obří skleníky, řídili traktor, také prokázali své vědomosti u mikroskopů a shledli spoustu zajímavých pokusů v chemické laboratoři. Na závěr si prohlédli školní statek a někteří využili nabídku svezení na koních. Den byl připraven opravdu dobře, nabízené obory jsou atraktivní s možností dalšího studia a rovněž s dobrou uplatnitelností na trhu práce. Žáci si tak mohli rozšířit své obzory v možnostech svého dalšího studia. Foto zde.

Byrtusová Marie

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ