AKTUALITYNávštěva SVČ Bruntál


V pátek 13. 12. jsme navštívili Stanici mladých přírodovědců v Bruntále. Viděli jsme zde spoustu zvířátek, různé druhy hadů, ještěrek, ptáků a savců. Ti odvážnější si mohli dát hada kolem krku. Po prohlídce jsme navštívili ZOO prodejnu, kde jsme nakoupili jak do kroužku, tak domů něco pro naše mazlíčky. Výlet se vydařil a odjížděli jsme plní nových zážitků. Děkujeme paní Rozprýmové za prohlídku a ukázky zvířat. Velký dík patří i rodičům - paní Šamajové a panu Raclavskému za pomoc s dopravou dětí.

Ing. Richard Havlík

Foto: https://www.facebook.com/pg/chovatelelichnov/photos/?tab=album&album_id=535739700312101&__xts__%5B0%5D=68.ARBgoY8u-Pz6jeg5Q3N-q1OuRRJdGWLfDopAP1zpp8vgjP0rG0cZYReykX5sZW8bxr9cnG6GIDNYXf1e14BryLBODJSvvzZBCVc2s0LgZOYUWcS-ZheF3XBWxbZCva87-ws243aYjhzFy9grMvlbNnrHQwmYIJzVjlSzthy6ygu9TknowX_Jc0ju_6LE8GF1qML8f_z_mS28zcpwe_eBSybAxRSJ9DOaxu7u-1Z10-cu9StbPBOrV47pFWMM8vyhKdT0whd1iK6ZMdyNY6d5J7N6-XKBEnKb7mek0WXMgoyuDAMC2FQ3wp74qdBWc6XIDeO2HYq2Foz5PeoFYeWejl8mSiTndETrZzrDk7iEzhGeWRogZ5gZFnva9RZMjDP8PMLEFifXvTwHwfsF21lcH8iMil15ESe2fouqA4--fxKAej3pkg3Qm02FGrxW_XlMMdndGP9SQEYU981btg&__tn__=-UC-R

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 3. 12. 2021
Mikuláš v ZŠ
1. stupeň

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ