AKTUALITYMikulášská besídka v MŠ


Mikuláše jsme ve školce oslavili dne 4. 12. 2019 besídkou s názvem: "Jak se koulil sněhulák." Nejprve paní učitelka všechny přítomné přivítala a pozvala do třídy Mikuláše s čertem a andělem. Děti vcházely do třídy při zvuku klavíru a zpěvu paní učitelek na píseň: „Sněhuláci“ v tzv. hadovi. Po skončení písně začal tanec na reprodukovanou hudbu na píseň: „Sněhuláci“. Dále děti přednesly několik básní o tom, jak se sněhulák staví, jak vlastně vypadá a vyhlíží sněhové vločky. Jako poslední děti zazpívaly píseň: „Padej snížku“. Celé vystoupení Mikuláš bedlivě sledoval a po jeho skončení přišla také sladká odměna, pro všechny děti. Děkujeme rodičům za kostýmy a Mikulášovi, čertovi i andělovi za návštěvu. Příští rok se budeme opět těšit na shledání. Učitelky MŠ. Foto zde

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 3. 12. 2021
Mikuláš v ZŠ
1. stupeň

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ