AKTUALITYSametOVA


Žáci 7. a 8. třídy si připomněli výročí "30 let svobody" svou aktivní účastí na edukační akci "SametOVA" v Ostravě. Netradičním způsobem se seznámili s důležitým mezníkem novodobých dějin českého národa, průběhem a okolnostmi Sametové revoluce roku 1989. Setkali se živě se samotnými aktéry a shlédli autentické záběry a rekvizity z této významné události. V kreativních dílnách si vyrobili upomínkové předměty a z vlastních těl vytvořili spolu s ostatními studenty živý řetěz, čímž vyjádřili svou sounaležitost. Prostřednictvím této prožitkové akce měli žáci možnost si uvědomit , že svoboda nemusí být vždy věc samozřejmá, a že člověk by si měl těchto životních hodnot vážit.

Fotky zde

KALENDÁŘ AKCÍ

 13. 12. 2019
Zdobení stromečku pro zvířátka


 13. 12. 2019
Den profesí
8. třída, Masarykova střední zemědělská škola Opava

 16. 12. 2019
Kino Mír Krnov
Lví král, 5. třída

 17. 12. 2019
Slezské divadlo Opava
Kytice, 8. třída

 19. 12. 2019
Přišel k nám Ježíšek


 20. 12. 2019
Laser game Dubnice
7. třída

 20. 12. 2019
Laser game Dubnice
6. třída