AKTUALITYSametOVA


Žáci 7. a 8. třídy si připomněli výročí "30 let svobody" svou aktivní účastí na edukační akci "SametOVA" v Ostravě. Netradičním způsobem se seznámili s důležitým mezníkem novodobých dějin českého národa, průběhem a okolnostmi Sametové revoluce roku 1989. Setkali se živě se samotnými aktéry a shlédli autentické záběry a rekvizity z této významné události. V kreativních dílnách si vyrobili upomínkové předměty a z vlastních těl vytvořili spolu s ostatními studenty živý řetěz, čímž vyjádřili svou sounaležitost. Prostřednictvím této prožitkové akce měli žáci možnost si uvědomit , že svoboda nemusí být vždy věc samozřejmá, a že člověk by si měl těchto životních hodnot vážit.

Fotky zde

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 3. 12. 2021
Mikuláš v ZŠ
1. stupeň

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ