AKTUALITY



Co už umí prvňáčci


Co už umí děti z 1. třídy

Především se umí chovat jako žáci. Do třídy přichází všichni sami, již bez doprovodu rodičů.  Pomůcky jim nikdo nechystá. Zvládají také režim dne, rozlišují malé a velké přestávky a chápou s nimi spojená Krtečkova pravidla. Střídají se v Pomocnících, to jsou službičky ve třídě.

Ve výuce se zapojují všichni bez výjimky, v aktivitách, které neumožňují práci většiny, respektují volbu učitele. A to není všechno. V hodinách pracují střídavě v lavicích i na koberci u tabule podle druhu činností, které bývají pestré.  Školáčci skládají písmena, slabiky,hrají Zamrzlíka, číselné rozklady květin. V kruhu třídí karty podle náslovné hlásky. Pracují s pracovními listy.

Umí též porovnávat počty prvků. Ve výtvarce trhají, lepí, vystřihují, obkreslují, malují barvami. Dovedou naslouchat  při pravidelném předčítání. V hodinách prvouky společně s Ájou plní úkoly. Pracují samostatně na počítačích, kde procvičují probrané učivo a pak si hrají s Všeználkem a v Chytrých kostkách. Nesmím zapomenout, že i anglicky jim to jde úžasně.

Tento malý výčet je jen kratinkou ukázkou činností a dovedností během dvou prvních měsíců ve škole. Foto zde

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ