AKTUALITYDen stromů


S nápadem na obnovu tradice Dne stromů v České republice přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy svátku stromů, Den stromů a dřeva bylo stanoveno na 20. října 2000, protože v mnoha lokalitách České republiky jde o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy jsou stromy nejkrásnější a hrají všemi barvami.

Na naší škole jsme tento den oslavili nadvakrát. V pondělí 21. 10. proběhla ve třídách část vzdělávací. Žáci se dověděli o důležitosti stromů pro život člověka, zejména co se týká produkce kyslíku, odbourávání škodlivin z ovzduší, produkce dřeva i o estetickém a rekreačním významu lesa a o jeho škůdcích. Prohlédli si rekordmany v říši stromů – stromy nejstarší, největší i nejmenší. Vyplnili si pracovní list, prvňáčci vymalovali omalovánku. Vyzkoušeli si poznat některé dřeviny i podle větviček.

Druhý den, 22. 10. se žáci mohli vyřádit pokreslením chodníku ke škole na téma stromy a les. Jak se jim to povedlo můžete posoudit z fotografií.

Ing. Richard Havlík

Foto https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipOQKY79F71M3T-1iQ7ffzI6Vn5Tx5-smeIsc5c_?hl=cszde

KALENDÁŘ AKCÍ

 22. 11. 2019
Večer s Poem
literární projekt pro žáky 7.-9. třídy

 29. 11. 2019
Zamykání zahrady


 29. 11. 2019
Ludvíček aneb.....
Preventivní program 8.,9. třída

 3. 12. 2019
Výtvarné dílny SRPŠ
Dílny jsou určeny pro rodiče a výrobky budou použity k prodeji na Vánočním jarmarku.