AKTUALITYCesta vlakem do Bruntálu z MŠ


Celý týden se děti věnovaly tématu : "Dopravní výchova",poznávaly dopravní značky, vyráběly semafory a těšily se na společný výlet. Ten se uskutečnil dne 10. 10. 2019. Cesta vláčkem za poznáním směřovala do Bruntálu. Děti si prohlédly vlakové nádraží, nástupiště, semafory a odstavené nákladní vlaky. Cestou do Bruntálu, dostaly děti vlastní dětskou jízdenku a čekaly na průvodčího. Největším zážitkem byl pro děti tunel, na který se moc těšily i při zpáteční cestě. Děti si výlet velmi užily, byly pozorné a hodné a své zážitky si vyprávěly ještě i v mateřské škole. Učitelky MŠ. Foto zde

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 3. 12. 2021
Mikuláš v ZŠ
1. stupeň

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ