AKTUALITYDebata v 9. třídě


Řečnictví je nejen součástí slohové výchovy, ale především nutným prostředkem v dnešní době. Člověk výmluvný a přesvědčivý, který dokáže vhodně argumentovat, má mnohdy otevřené dveře do všech možných sfér. Proto si žáci 9. třídy vyzkoušeli, jak probíhají tradiční řečnické debaty. 

Žáci si vylosovali některé z kontroverzních témat hýbající moderní společností včetně svého stanoviska PRO či PROTI. Během 3 týdnů sbírali různá fakta, pročítali internetové zdroje a vyráběli plakát se základní argumentací. Ve středu 15. května si poté stoupli před třídu, kde ve 3 minutách museli nejen přesvědčit publikum, ale především vhodně reagovat na svého odpůrce.

Někteří z žáků byli opravdu pečlivě připraveni, jiní bohužel nezklamali a snažili se především pobavit třídu. Každopádně účel celého cvičení byl splněn a možná se můžeme těšit na novou vlnu diskutérů.

Foto ZDE

                                                     Mgr. Lada Brožková

KALENDÁŘ AKCÍ

 20. 6. 2019
Návštěva Vídně
9. třída, 20.-21. 6. 2019

 20. 6. 2019
Atletické závody 1. stupně
Zátor

 20. 6. 2019
Bowling a opékání
ŠD 2. oddělení, 3. třída, 16.00-19.00

 21. 6. 2019
Atletický trojboj
1. třída + předškoláci MŠ

 25. 6. 2019
Výuka plavání
2.,3.,4. třída

 25. 6. 2019
Beseda v Knihovně Krnov
2. třída

 25. 6. 2019
Výuka plavání
2.,3.,4. třída

 25. 6. 2019
Třídní schůzky - ZMĚNA TERMÍNU
pro rodiče budoucí 1. třídy, 16.30 hod.

 27. 6. 2019
Rozloučení s 9. třídou
16.00 hod.

 28. 6. 2019
Předávání vysvědčení