AKTUALITYDebata v 9. třídě


Řečnictví je nejen součástí slohové výchovy, ale především nutným prostředkem v dnešní době. Člověk výmluvný a přesvědčivý, který dokáže vhodně argumentovat, má mnohdy otevřené dveře do všech možných sfér. Proto si žáci 9. třídy vyzkoušeli, jak probíhají tradiční řečnické debaty. 

Žáci si vylosovali některé z kontroverzních témat hýbající moderní společností včetně svého stanoviska PRO či PROTI. Během 3 týdnů sbírali různá fakta, pročítali internetové zdroje a vyráběli plakát se základní argumentací. Ve středu 15. května si poté stoupli před třídu, kde ve 3 minutách museli nejen přesvědčit publikum, ale především vhodně reagovat na svého odpůrce.

Někteří z žáků byli opravdu pečlivě připraveni, jiní bohužel nezklamali a snažili se především pobavit třídu. Každopádně účel celého cvičení byl splněn a možná se můžeme těšit na novou vlnu diskutérů.

Foto ZDE

                                                     Mgr. Lada Brožková

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ