AKTUALITYCross Country English


V pátek 3.5. proběhla v dopoledních hodinách vědomostně-sportovní akce Cross Country English, ve které si porovnali své znalosti z anglického jazyka a vytrvalost v běhu žáci 5. tříd. Úkoly z angličtiny v malebné přírodě naší vesnice v okolí školy řešilo 30 žáků ze tří místních škol,

ZŠ Janáčkova Krnov, ZŠ Zátor a ZŠ Lichnov. Děti si nejdříve rozehřály své mozkové závity v jazykové učebně aktivitou „ Slovíčkový král“, při které si prostřednictvím moderní techniky v aplikaci Kahoot na žákovských tabletech porovnali úroveň své slovní zásoby. Nastartovali soutěživého ducha a vrhli se do akce v terénu, jejich nadšení neodradil ani prudký déšť, který se náhle spustil z nebe. Mokří, ale spokojeni, závod po stanovištích s aktivitami v jazyce anglickém dokončili všichni úspěšně. Velké díky patří organizátorům, obětavým žákům z 6. a 7. třídy, kteří byli nápomocni a i přes nepřízeň počasí vytrvali. Soutěž vyhráli 2 chlapci ze ZŠ Janáčkova, Krnov. Z našich žáků si nejlepší pozici vybojovala dvojice Michaela Novotná a Martin Fryšťák, kteří se umístili na pěkném 4. místě. Pochvala ovšem patří všem zúčastněným žákům. Občerstvení, doprava a ceny byly hrazeny z projektu MAP ll Krnov za rozvoj regionálního školství. Drobným finančním příspěvkem tuto akci podpořilo i SRPŠ Lichnov. Děkujeme. Fotky zde

Marcela Plevová

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ