AKTUALITYCross Country English


V pátek 3.5. proběhla v dopoledních hodinách vědomostně-sportovní akce Cross Country English, ve které si porovnali své znalosti z anglického jazyka a vytrvalost v běhu žáci 5. tříd. Úkoly z angličtiny v malebné přírodě naší vesnice v okolí školy řešilo 30 žáků ze tří místních škol,

ZŠ Janáčkova Krnov, ZŠ Zátor a ZŠ Lichnov. Děti si nejdříve rozehřály své mozkové závity v jazykové učebně aktivitou „ Slovíčkový král“, při které si prostřednictvím moderní techniky v aplikaci Kahoot na žákovských tabletech porovnali úroveň své slovní zásoby. Nastartovali soutěživého ducha a vrhli se do akce v terénu, jejich nadšení neodradil ani prudký déšť, který se náhle spustil z nebe. Mokří, ale spokojeni, závod po stanovištích s aktivitami v jazyce anglickém dokončili všichni úspěšně. Velké díky patří organizátorům, obětavým žákům z 6. a 7. třídy, kteří byli nápomocni a i přes nepřízeň počasí vytrvali. Soutěž vyhráli 2 chlapci ze ZŠ Janáčkova, Krnov. Z našich žáků si nejlepší pozici vybojovala dvojice Michaela Novotná a Martin Fryšťák, kteří se umístili na pěkném 4. místě. Pochvala ovšem patří všem zúčastněným žákům. Občerstvení, doprava a ceny byly hrazeny z projektu MAP ll Krnov za rozvoj regionálního školství. Drobným finančním příspěvkem tuto akci podpořilo i SRPŠ Lichnov. Děkujeme. Fotky zde

Marcela Plevová

KALENDÁŘ AKCÍ

 28. 5. 2019
Výuka plavání
2.,3.,4. třída

 28. 5. 2019
Barevný svět dětí
Výstava dětských výtvarných prací, 16.00 hod.

 29. 5. 2019
Exkurze SŠA Krnov
Projekt se stavebnicemi Merkur, 7.+8. třída

 30. 5. 2019
Focení tříd


 31. 5. 2019
Den dětí
celá škola

 3. 6. 2019
Ředitelské volno pondělí 3. 6. 2019