AKTUALITYPozvánka


Milí žáci, vážení rodiče,

v pondělí 3. září v 8.00 hod. slavnostně zahájíme nový školní rok 2018/2019.

Zahájení bude probíhat od 8.00 hod. do cca 9. 00 hod., poté je možno využít nabídky školní družiny, jejíž provoz v tento den bude od 9.00 -16.00 hod. s možností stravování (podmínkou je zaplacené stravné a školné do 30. srpna). Pokud plánujete využít školní družinu a stravování v den zahájení školního roku, je nutné se přihlásit mailem (zastupce.reditele@zsamslichnov.eu) či telefonicky (731463553, možno i SMS) do čtvrtku 30. 8. 2018.

Dále připomínáme, že platby za stravné a školné ve školní družině je nutné zaplatit do 20. dne předcházejícího měsíce, tedy do 20. srpna, nejpozději do 30. srpna. V případě nezaplacení stravného do tohoto termínu, bude mít žák možnost odebrat stravu až den po uhrazení stravného.

Přejeme všem dobrý start do nového školního roku a těší se na Vás všichni zaměstnanci školy.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 17. 12. 2018
Vánoční nálada
Kino + Ježíškova vnoučata pro DD Krnov, 8. +9. třída

 17. 12. 2018
Ukaž, co umíš
Přehlídka talentů školy

 19. 12. 2018
Vánoční turnaj v Korfbale
vybraní žáci 5.+7. ročníku, v ZŠ Zátor

 20. 12. 2018
Návštěva Kina Krnov
6. třída

 20. 12. 2018
Tradiční vánoční noc
vánoční besídka 7. třídy s přespáním

 21. 12. 2018
Návštěva Kina Krnov
7. třída

 21. 12. 2018
Vánoční besídky
1.-9. třída