AKTUALITYNávštěva dětí MŠ v 1. třídě ZŠ


Návštěva dětí 2. třídy MŠ v 1.třídě ZŠ

Dne 16.3.2018 se byly podívat děti z naší mateřské školky v 1.třídě . Prvňáčci si na přivítání připravili písničku, kterou nás přivítali. Děti si mohly prohlédnout celou třídu a posadit se do lavic k prvňákům. Třídní učitelka paní Kolárová rozdělila vyučovací hodinu tak, aby se zapojily i děti ze školky. Na připravené tabuli si vyzkoušeli psaní a počítání, ale hlavně chování při vyučovací hodině, že se mají hlásit, nesmí vyrušovat a musí dávat pozor, aby se něco naučili. Prvňáčci nám ukázali, jak umí číst, psát, skládat slova z písmen a využívat pomůcky, které mají na hodinu připravené. Celá hodina byla zajímavá a na závěr děti dostaly od prvňáků papírová přáníčka. Děti  ze školky rozdaly za pěknou hodinu prvňáčkům sladkosti a vůbec se jim nechtělo odejít. Fotky

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 3. 12. 2021
Mikuláš v ZŠ
1. stupeň

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ