AKTUALITYNávštěva dětí MŠ v 1. třídě ZŠ


Návštěva dětí 2. třídy MŠ v 1.třídě ZŠ

Dne 16.3.2018 se byly podívat děti z naší mateřské školky v 1.třídě . Prvňáčci si na přivítání připravili písničku, kterou nás přivítali. Děti si mohly prohlédnout celou třídu a posadit se do lavic k prvňákům. Třídní učitelka paní Kolárová rozdělila vyučovací hodinu tak, aby se zapojily i děti ze školky. Na připravené tabuli si vyzkoušeli psaní a počítání, ale hlavně chování při vyučovací hodině, že se mají hlásit, nesmí vyrušovat a musí dávat pozor, aby se něco naučili. Prvňáčci nám ukázali, jak umí číst, psát, skládat slova z písmen a využívat pomůcky, které mají na hodinu připravené. Celá hodina byla zajímavá a na závěr děti dostaly od prvňáků papírová přáníčka. Děti  ze školky rozdaly za pěknou hodinu prvňáčkům sladkosti a vůbec se jim nechtělo odejít. Fotky

KALENDÁŘ AKCÍ

 17. 12. 2018
Vánoční nálada
Kino + Ježíškova vnoučata pro DD Krnov, 8. +9. třída

 17. 12. 2018
Ukaž, co umíš
Přehlídka talentů školy

 19. 12. 2018
Vánoční turnaj v Korfbale
vybraní žáci 5.+7. ročníku, v ZŠ Zátor

 20. 12. 2018
Návštěva Kina Krnov
6. třída

 20. 12. 2018
Tradiční vánoční noc
vánoční besídka 7. třídy s přespáním

 21. 12. 2018
Návštěva Kina Krnov
7. třída

 21. 12. 2018
Vánoční besídky
1.-9. třída