AKTUALITYNávštěva dětí MŠ v 1. třídě ZŠ


Návštěva dětí 2. třídy MŠ v 1.třídě ZŠ

Dne 16.3.2018 se byly podívat děti z naší mateřské školky v 1.třídě . Prvňáčci si na přivítání připravili písničku, kterou nás přivítali. Děti si mohly prohlédnout celou třídu a posadit se do lavic k prvňákům. Třídní učitelka paní Kolárová rozdělila vyučovací hodinu tak, aby se zapojily i děti ze školky. Na připravené tabuli si vyzkoušeli psaní a počítání, ale hlavně chování při vyučovací hodině, že se mají hlásit, nesmí vyrušovat a musí dávat pozor, aby se něco naučili. Prvňáčci nám ukázali, jak umí číst, psát, skládat slova z písmen a využívat pomůcky, které mají na hodinu připravené. Celá hodina byla zajímavá a na závěr děti dostaly od prvňáků papírová přáníčka. Děti  ze školky rozdaly za pěknou hodinu prvňáčkům sladkosti a vůbec se jim nechtělo odejít. Fotky

KALENDÁŘ AKCÍ

 25. 5. 2018
Kajdeš nanovo
Přehlídka amatérských divadelních souborů v Ostravě

 28. 5. 2018
Okresní kolo Pythagoriády
SVČ Krnov

 29. 5. 2018
Focení tříd MŠ


 29. 5. 2018
Plavecký výcvik
2.,3.,4. třída

 30. 5. 2018
Drama meeting
Přehlídka divadelních představení žáků v Zátoru

 31. 5. 2018
Beseda se zástupce ÚP
pro žáky 8. třídy

 1. 6. 2018
Zábavné dopolede - Den dětí
pro žáky 1.-9. třídy

 5. 6. 2018
Zábavní park a ZOO Olomouc
2. třída

 6. 6. 2018
Muzeum Opava
3. třída

 7. 6. 2018
Setkání pěveckých sborů
uskuteční se v Olomouci, vybraní žáci 4.+5. třídy.

 7. 6. 2018
Exkurze Zlaté Hory
7. -.8. 6. 2018, 6. třída