AKTUALITYDen otevřených dveří v naší škole


V úterý 26. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Návštěvníci mohli vidět, co vše je možné vytvořit pomocí 3D tiskárny a 3D skeneru nebo vyzkoušet svou kreaitivitu s 3D perem. V počítačové učebně zjistili, že programování není tak obtížné a byli zasvěceni do tajemství tvorby animovaných snímků. V chemické a fyzikální laboratoři byli překvapeni jaký je obsah plynů ve výdechu. Nabídli jsme i pomoc při orientaci na portálu Proškoly.cz, který je určen nejen pro potřeby školy a žáků, ale i rodičů. Prezentace života školy a úspěchů našich žáků probíhala v příjemném prostředí minikavárničky a hned vedle bylo možno posedět s čtečkami v pohodlných pytlích v naší knihovně.V jazykové učebně a v učebně, kde probíhá náprava poruch učení rodiče měli možnost vyzkoušet nově zakoupené tablety, které již naši žáci s nadšením využívají ve výuce. I v tělocvičně bylo možno vidět ukázky nových pomůcek pro další netradiční sporty. Všem vyučujícím i žákům, kteří se věnovali rodičům i příchozím dětem moc děkuji.     Foto ZDE.

Byrtusová Marie

KALENDÁŘ AKCÍ

 17. 12. 2018
Vánoční nálada
Kino + Ježíškova vnoučata pro DD Krnov, 8. +9. třída

 17. 12. 2018
Ukaž, co umíš
Přehlídka talentů školy

 19. 12. 2018
Vánoční turnaj v Korfbale
vybraní žáci 5.+7. ročníku, v ZŠ Zátor

 20. 12. 2018
Návštěva Kina Krnov
6. třída

 20. 12. 2018
Tradiční vánoční noc
vánoční besídka 7. třídy s přespáním

 21. 12. 2018
Návštěva Kina Krnov
7. třída

 21. 12. 2018
Vánoční besídky
1.-9. třída