AKTUALITYDen otevřených dveří v naší škole


V úterý 26. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Návštěvníci mohli vidět, co vše je možné vytvořit pomocí 3D tiskárny a 3D skeneru nebo vyzkoušet svou kreaitivitu s 3D perem. V počítačové učebně zjistili, že programování není tak obtížné a byli zasvěceni do tajemství tvorby animovaných snímků. V chemické a fyzikální laboratoři byli překvapeni jaký je obsah plynů ve výdechu. Nabídli jsme i pomoc při orientaci na portálu Proškoly.cz, který je určen nejen pro potřeby školy a žáků, ale i rodičů. Prezentace života školy a úspěchů našich žáků probíhala v příjemném prostředí minikavárničky a hned vedle bylo možno posedět s čtečkami v pohodlných pytlích v naší knihovně.V jazykové učebně a v učebně, kde probíhá náprava poruch učení rodiče měli možnost vyzkoušet nově zakoupené tablety, které již naši žáci s nadšením využívají ve výuce. I v tělocvičně bylo možno vidět ukázky nových pomůcek pro další netradiční sporty. Všem vyučujícím i žákům, kteří se věnovali rodičům i příchozím dětem moc děkuji.     Foto ZDE.

Byrtusová Marie

KALENDÁŘ AKCÍ

 2. 12. 2021
Mikuláš ve školce
dopolední akce pro děti MŠ

 14. 12. 2021
Zdobení stromečku pro zvířátka
dopolední akce pro děti MŠ

 17. 12. 2021
Posezení u vánočního stromečku
dopolední akce pro děti MŠ