AKTUALITYDen otevřených dveří v naší škole


V úterý 26. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Návštěvníci mohli vidět, co vše je možné vytvořit pomocí 3D tiskárny a 3D skeneru nebo vyzkoušet svou kreaitivitu s 3D perem. V počítačové učebně zjistili, že programování není tak obtížné a byli zasvěceni do tajemství tvorby animovaných snímků. V chemické a fyzikální laboratoři byli překvapeni jaký je obsah plynů ve výdechu. Nabídli jsme i pomoc při orientaci na portálu Proškoly.cz, který je určen nejen pro potřeby školy a žáků, ale i rodičů. Prezentace života školy a úspěchů našich žáků probíhala v příjemném prostředí minikavárničky a hned vedle bylo možno posedět s čtečkami v pohodlných pytlích v naší knihovně.V jazykové učebně a v učebně, kde probíhá náprava poruch učení rodiče měli možnost vyzkoušet nově zakoupené tablety, které již naši žáci s nadšením využívají ve výuce. I v tělocvičně bylo možno vidět ukázky nových pomůcek pro další netradiční sporty. Všem vyučujícím i žákům, kteří se věnovali rodičům i příchozím dětem moc děkuji.     Foto ZDE.

Byrtusová Marie

KALENDÁŘ AKCÍ

 25. 5. 2018
Kajdeš nanovo
Přehlídka amatérských divadelních souborů v Ostravě

 28. 5. 2018
Okresní kolo Pythagoriády
SVČ Krnov

 29. 5. 2018
Focení tříd MŠ


 29. 5. 2018
Plavecký výcvik
2.,3.,4. třída

 30. 5. 2018
Drama meeting
Přehlídka divadelních představení žáků v Zátoru

 31. 5. 2018
Beseda se zástupce ÚP
pro žáky 8. třídy

 1. 6. 2018
Zábavné dopolede - Den dětí
pro žáky 1.-9. třídy

 5. 6. 2018
Zábavní park a ZOO Olomouc
2. třída

 6. 6. 2018
Muzeum Opava
3. třída

 7. 6. 2018
Setkání pěveckých sborů
uskuteční se v Olomouci, vybraní žáci 4.+5. třídy.

 7. 6. 2018
Exkurze Zlaté Hory
7. -.8. 6. 2018, 6. třída